V této oblasti školních stránek budeme s kolegy soustředit dokumenty týkající se požadavků na zvládnutí žáky 9. ročníků základní školy. Bude-li to tecnicky možné, naleznete zde kromě soupisů též didakticky zpracované pomocné materiály (např. možnost procvičovat na slepých mapách reliéf ČR) a odkazy na další podobně zaměřené weby, či například na oficiální stránky objektů obsažených ve výukových materiálech (např. oficiální stránky webu).

Další odkazy hledejte v sekci ODKAZY, nejdůležitější pak pro jistotu ještě jednou zde.


 
Český hydrometeorologický ústav
  Český statistický úřad
Města a obce ČR
 
Český hydrometeorologický ústav
 
Český statistický úřad