Poznámka: V níže uvedeném seznamu naleznete jen vybrané geomorfologické oblasti ČR určené k rozpoznání na mapě.
POZOR! Tabulka s geomorfologickými celky na úrovni celků bude ještě brzy doplněna!


Slepé mapky ke stažení: soubor zip

1) Vyšší geomorfologické celky do úrovně subprovincie
     - cvičné obrysové mapky

2) Geomorfologické celky na úrovni oblastí
    - cvičná obrysová mapka
   
 - cvičná digitální mapka bez vyznačení hranic

3)Geomorfologické celky do úrovně celků
    - cvičná obrysová mapka
    - cvičná digitální mapka s vyznačením hranic
    - cvičná digitální mapka bez vyznačení hranic

 

Kliknutím na příslušnou ikonku se stáhne dokument daného formátu, vpravo pak tentýž soubor v komprimovaném archivu ZIP. Velikost souboru se zobrazí při najetí kurzoru na ikonu.

66,5 kB
931 kB

MS Word 2000 / 38,1 kB
PDF / 478 kB

 


 

1) Vyšší geomorfologické jednotky do úrovně subprovincie
          Žák musí povinně ovládat všechny celky na úrovni provincie a subprovincie.

 

systém
subsystém
provincie
subprovincie
Hercynský systém
Hercynská pohoří
Česká vysočina
Šumavská
Česko-moravská
Krušnohorská
Krkonošsko-jesenická*
Poberounská
Česká tabule
Epihercynské nížiny
Středoevropské nížiny
Středopolské nížiny
Alpsko-himalájský systém
Karpaty
Západní Karpaty
Vněkarpatské sníženiny
Vnější Západní Karpaty
Panonská pánev
Západopanonská pánev
Vídeňská pánev

*ve starší literatuře se lze setkat s označením Sudetská subprovincie vycházejícím z geologického členění

 

 

Najedeš-li kurzorem myši nad příslušnou oblast, změní se šipka kurzoru v packu a zobrazí se ti název celku.
systém
subsystém
Hercynské pohoří Epihercynské nížiny Epihercynské nížiny Karpaty Panonská pánev
provincie
subprovincie
Česká vysočina Středoevropská nížina Středoevropská nížina Západní Karpaty Západopanonská pánev

 

 

2) Geomorfologické celky na úrovni oblastí
          Červeně označené oblasti musí žák povinně ovládat.

 

Hercynský systém
Hercynský systém
Alpsko-himalájský systém
subprovincie
oblast
subprovincie
oblast
subprovincie
oblast
Šumavská subprovincie
Českoleská oblast
Krkonošsko-jesenická subprovincie
Krkonošská oblast
Vněkarpatské sníženiny
Západní vněkarpatské sníženiny
Šumavská hornatina
Orlická oblast
Severní vněkarpatské sníženiny
Česko-moravská subprovincie
Středočeská pahorkatina
Jesenická oblast
Vnější Západní Karpaty
Jihomoravské Karpaty
Jihočeské pánve
Krkonošsko - jesenické podhůří
Středomoravské Karpaty
Českomoravská vrchovina
Poberounská subprovincie
Brdská oblast
Slovensko - moravské Karpaty
Brněnská vrchovina
Plzeňská pahorkatina
Západobeskydské podhůří
Krušnohorská subprovincie
Krušnohorská hornatina
Česká tabule
Severočeská tabule
Západní Beskydy
Podkrušnohorská hornatina
Středočeská tabule
Vídeňská pánev
Jihomoravská pánev
Karlovarská vrchovina
Východočeská tabule
Záhorská nížina
Středopolské nížiny
Slezská nížina

Geomorfologické celky na úrovni oblastí
Najedeš-li kurzorem myši nad příslušnou oblast, změní se šipka kurzoru v packu a zobrazí se ti název oblasti.
Českoleská oblast Šumavská hornatina Středočeská pahorkatina Jihočeské pánve Českomoravská vrchovina Brněnská vrchovina Krušnohorská hornatina Krušnohorská hornatina Podkrušnohorská hornatina Karlovarská vrchovina Krkonošská oblast Orlická oblast Jesenická oblast Krkonošsko-jesenické podhůří Brdská oblast Plzeňská pahorkatina Severočeská tabule Středočeská tabule Východočeská tabule Slezská nížina Slezská nížina Západní vněkarpatské sníženiny Severní vněkarpatské sníženiny Jihomoravské Karpaty Středomoravské Karpaty Slovensko-moravské Karpaty Západobeskydské podhůří Západní Beskydy Jihomoravská pánev Záhorská nížina
Geomorfologické celky na úrovni oblastí - digitální mapa
Najedeš-li kurzorem myši nad příslušnou oblast, změní se šipka kurzoru v packu a zobrazí se ti název oblasti.
Českoleská oblast Šumavská hornatina Středočeská pahorkatina Jihočeské pánve Českomoravská vrchovina Brněnská vrchovina Krušnohorská hornatina Krušnohorská hornatina Podkrušnohorská hornatina Karlovarská vrchovina Krkonošská oblast Orlická oblast Jesenická oblast Krkonošsko-jesenické podhůří Brdská oblast Plzeňská pahorkatina Severočeská tabule Středočeská tabule Východočeská tabule Slezská nížina Slezská nížina Západní vněkarpatské sníženiny Severní vněkarpatské sníženiny Jihomoravské Karpaty Středomoravské Karpaty Slovensko-moravské Karpaty Západobeskydské podhůří Západní Beskydy Jihomoravská pánev Záhorská nížina

 

 

3) Geomorfologické celky na úrovni celků         

 

pozn.:  Červeně označené oblasti musí každý žák povinně ovládat, kurzívou jsou vyznačeny pro budoucí maturanty.
NÁZEV OBLASTI
Název celku


Českoleská oblast
Krušnohorská hornatina
   Frýdlantská pahorkatina
Západní Vněkarpatské sníženiny
   Český les
   Smrčiny
   Jizerské hory
   Dyjsko-svratecký úval
   Český les
   Krušné hory
   Krkonoše
   Vyškovská brána
   Podčeskoleská pahorkatina
   Děčínská vrchovina
   Krkonošské podhůří
   Hornomoravský úval
   Všerubská vrchovina
   Děčínská vrchovina
Orlická oblast
   Moravská brána
Šumavská hornatina
Podkrušnohorská oblast
   Broumovská vrchovina
Severní Vněkarpatské sníženiny
   Šumava
   Chebská pánev
   Orlické hory
   Ostravská pánev
   Šumavské podhůří
   Sokolovská pánev
   Podorlická pahorkatina
Jihomoravské Karpaty
   Novohradské hory
   Mostecká pánev
   Kladská kotlina
   Mikulovská vrchovina
   Novohradské podhůří
   Doupovské hory
Jesenická oblast
Středomoravské Karpaty
Středočeská pahorkatina
   České středohoří
   Zábřežská vrchovina    
   Ždánický les
   Benešovská pahorkatina
Karlovarská vrchovina
   Mohelnická brázda
   Litenčická pahorkatina
   Vlašimská pahorkatina
   Slavkovský les
   Hanušovická vrchovina
   Chřiby
   Táborská pahorkatina
   Tepelská vrchovina
   Králický sněžník
   Kyjovská pahorkatina
   Blatenská pahorkatina
Severočeská tabule
   Rychlebské hory
Slovensko-moravské Karpaty
 Jihočeské pánve
   Ralská pahorkatina
   Zlatohorská vrchovina
   Vizovická vrchovina
   Českobudějovická pánev
   Jičínská pahorkatina
   Hrubý jeseník
   Bílé Karpaty
   Třeboňská pánev
Středočeská tabule
   Nízký jeseník
   Javorníky
Českomoravská vrchovina
   Dolnoohárská tabule
Krkonošsko-jesenické podhůří
Západobeskydské podhůří
   Křemešnická vrchovina
   Jizerská tabule
   Vidnavská nížina
   Podbeskydská pahorkatina
   Hornosázavská pahorkatina
   Středolabská tabule
   Žulovská pahorkatina
Západní Beskydy
   Železné hory
Východočeská tabule
Brdská oblast
   Hostýnsko-vsetínská hornatina
   Hornosvratecká vrchovina
   Východolabská tabule
   Džbán
   Rožnovská brázda
   Křižanovská vrchovina
   Orlická tabule
   Pražská plošina
   Moravskoslezské Beskydy
   Javořická vrchovina
   Svitavská pahorkatina
   Křivoklátská vrchovina
   Jablunkovská brázda
   Jevišovická pahorkatina
Krkonošská oblast
   Hořovická pahorkatina
   Slezské Beskydy
Brněnská vrchovina
   Šluknovská pahorkatina
   Brdská vrchovina
   Jablunkovské mezihoří
   Boskovická brázda
   Lužické hory
Plzeňská pahorkatina
Slezská nížina
   Bobravská vrchovina
   Ještědsko-kozákovský hřbet
   Rakovnická pahorkatina
   Opavská pahorkatina
   Drahanská vrchovina
   Žitavská pánev
   Plaská pahorkatina
Jihomoravská pánev
   
   Švihovská pahorkatina
   Dolnomoravský úval

 

Geomorfologické celky na úrovni oblastí
Najedeš-li kurzorem myši nad příslušnou oblast, změní se šipka kurzoru v packu a zobrazí se ti název celku.
Smrčiny Chebská pánev Krušné hory Sokolovská pánev Doupovské hory Mostecká pánev České středohoří Český les Slavkovský les Tepelská vrchovina Děčínská vrchovina Rakovnická pahorkatina Plaská pahorkatina Podčeskoleská pahorkatina Džbán Dolnoohárská tabule Ralská pahorkatina Lužické hory Šluknovská pahorkatina Frýdlantská pahorkatina Žitavská pánev Jizerské hory Ještědsko-kozákovský hřbet Krkonoše Krkonošské podhůří Broumovská vrchovina Jičínská pahorkatina Jizerská tabule Středolabská tabule Východolabská tabule Všerubská vrchovina Šumava Plaská pahorkatina Brdská vrchovina Hořovická pahorkatina Křivoklátská vrchovina Šumavské podhůří Blatenská pahorkatina Novohradské podhůří Novohradské hory Třeboňská pánev Českobudějovická pánev Pražská plošina Táborská pahorkatina Benešovská pahorkatina Vlašimská pahorkatina Křemešnická vrchovina Hornosázavská pahorkatina Javořická vrchovina Křižanovská vrchovina Železné hory Hornosvratecká vrchovina Svitavská pahorkatina Orlická tabule Podorlická pahorkatina Orlické hory Kladská kotlina Zábřežská vrchovina Boskovická brázda Drahanská vrchovina Bobravská vrchovina Jevišovická pahorkatina Mohelnická brázda Hanušovická vrchovina Králický sněžník Rychlebské hory Vidnavská nížina Žulovská pahorkatina Zlatohorská vrchovina Hrubý jeseník Nízký jeseník Opavská pahorkatina Dyjsko-svratecký úval Vyškovská brána Hornomoravský úval Moravská brána Ostravská pánev Mikulovská vrchovina Kyjovská pahorkatina Litenčická pahorkatina Chřiby Ždánický les Dolnomoravský úval Vizovická vrchovina Bílé Karpaty Javorníky Hostýnsko-vsetínská hornatina Rožnovská brázda Moravskoslezské Beskydy Jablůnkovská brázda Jablůnkovské mezihoří Slezské Beskydy Podbeskydská pahorkatina
Geomorfologické celky na úrovni celků - digitální mapa s hranicemi
Najedeš-li kurzorem myši nad příslušnou oblast, změní se šipka kurzoru v packu a zobrazí se ti název celku.
Smrčiny Chebská pánev Krušné hory Sokolovská pánev Doupovské hory Mostecká pánev České středohoří Český les Slavkovský les Tepelská vrchovina Děčínská vrchovina Rakovnická pahorkatina Plaská pahorkatina Podčeskoleská pahorkatina Džbán Dolnoohárská tabule Ralská pahorkatina Lužické hory Šluknovská pahorkatina Frýdlantská pahorkatina Žitavská pánev Jizerské hory Ještědsko-kozákovský hřbet Krkonoše Krkonošské podhůří Broumovská vrchovina Jičínská pahorkatina Jizerská tabule Středolabská tabule Východolabská tabule Všerubská vrchovina Šumava Plaská pahorkatina Brdská vrchovina Hořovická pahorkatina Křivoklátská vrchovina Šumavské podhůří Blatenská pahorkatina Novohradské podhůří Novohradské hory Třeboňská pánev Českobudějovická pánev Pražská plošina Táborská pahorkatina Benešovská pahorkatina Vlašimská pahorkatina Křemešnická vrchovina Hornosázavská pahorkatina Javořická vrchovina Křižanovská vrchovina Železné hory Hornosvratecká vrchovina Svitavská pahorkatina Orlická tabule Podorlická pahorkatina Orlické hory Kladská kotlina Zábřežská vrchovina Boskovická brázda Drahanská vrchovina Bobravská vrchovina Jevišovická pahorkatina Mohelnická brázda Hanušovická vrchovina Králický sněžník Rychlebské hory Vidnavská nížina Žulovská pahorkatina Zlatohorská vrchovina Hrubý jeseník Nízký jeseník Opavská pahorkatina Dyjsko-svratecký úval Vyškovská brána Hornomoravský úval Moravská brána Ostravská pánev Mikulovská vrchovina Kyjovská pahorkatina Litenčická pahorkatina Chřiby Ždánický les Dolnomoravský úval Vizovická vrchovina Bílé Karpaty Javorníky Hostýnsko-vsetínská hornatina Rožnovská brázda Moravskoslezské Beskydy Jablůnkovská brázda Jablůnkovské mezihoří Slezské Beskydy Podbeskydská pahorkatina
Geomorfologické celky na úrovni oblastí - digitální mapa
Najedeš-li kurzorem myši nad příslušnou oblast, změní se šipka kurzoru v packu a zobrazí se ti název celku.
Smrčiny Chebská pánev Krušné hory Sokolovská pánev Doupovské hory Mostecká pánev České středohoří Český les Slavkovský les Tepelská vrchovina Děčínská vrchovina Rakovnická pahorkatina Plaská pahorkatina Podčeskoleská pahorkatina Džbán Dolnoohárská tabule Ralská pahorkatina Lužické hory Šluknovská pahorkatina Frýdlantská pahorkatina Žitavská pánev Jizerské hory Ještědsko-kozákovský hřbet Krkonoše Krkonošské podhůří Broumovská vrchovina Jičínská pahorkatina Jizerská tabule Středolabská tabule Východolabská tabule Všerubská vrchovina Šumava Plaská pahorkatina Brdská vrchovina Hořovická pahorkatina Křivoklátská vrchovina Šumavské podhůří Blatenská pahorkatina Novohradské podhůří Novohradské hory Třeboňská pánev Českobudějovická pánev Pražská plošina Táborská pahorkatina Benešovská pahorkatina Vlašimská pahorkatina Křemešnická vrchovina Hornosázavská pahorkatina Javořická vrchovina Křižanovská vrchovina Železné hory Hornosvratecká vrchovina Svitavská pahorkatina Orlická tabule Podorlická pahorkatina Orlické hory Kladská kotlina Zábřežská vrchovina Boskovická brázda Drahanská vrchovina Bobravská vrchovina Jevišovická pahorkatina Mohelnická brázda Hanušovická vrchovina Králický sněžník Rychlebské hory Vidnavská nížina Žulovská pahorkatina Zlatohorská vrchovina Hrubý jeseník Nízký jeseník Opavská pahorkatina Dyjsko-svratecký úval Vyškovská brána Hornomoravský úval Moravská brána Ostravská pánev Mikulovská vrchovina Kyjovská pahorkatina Litenčická pahorkatina Chřiby Ždánický les Dolnomoravský úval Vizovická vrchovina Bílé Karpaty Javorníky Hostýnsko-vsetínská hornatina Rožnovská brázda Moravskoslezské Beskydy Jablůnkovská brázda Jablůnkovské mezihoří Slezské Beskydy Podbeskydská pahorkatina

Krušnohorská subprovincie Šumavská subprovincie Poberounská subprovincie Česká tabule Česko-moravská subprovincie Krkonošsko-jesenická subprovincie Středopolské nížiny Středopolské nížiny Vněkarpatské sníženiny Vnější Západní Karpaty Vnější Západní Karpaty Vnější Západní Karpaty Vídeňská pánev

Alpsko-himalájský systém Hercynský systém