PROVINCIE
  Subprovincie
     Oblast
        Celek


ZÁPADNÍ KARPATY
  Vněkarpatské sníženiny
     Západní Vněkarpatské sníženiny
        Dyjsko-svratecký úval
        Vyškovská brána
        Hornomoravský úval
        Moravská brána
     Severní vněkarpatské sníženiny
        Ostravská pánev
  Vnější Západní Karpaty
     Jihomoravské karpaty
        Mikulovská vrchovina
     Středomoravské Karpaty
        Ždánický les
        Litenčická pahorkatina
        Chřiby
        Kyjovská pahorkatina
     Slovensko-moravské Karpaty
        Vizovická vrchovina
        Bílé Karpaty
        Javorníky
     Západobeskydské podhůří
        Podbeskydská pahorkatina
     Západní Beskydy
        Hostýnsko-vsetínská hornatina
        Rožnovská brázda
        Moravskoslezské Beskydy
        Jablunkovská brázda
        Slezské Beskydy
        Jablunkovské mezihoří

STŘEDOPOLSKÁ NÍŽINA
  Středopolské nížiny
     Slezská nížina
        Opavská pahorkatina

ZÁPADOPANONSKÁ PÁNEV
  Vídeňská pánev
     Jihomoravská pánev
        Dolnomoravský úval