PROVINCIE
  Subprovincie
     Oblast
        Celek


ČESKÁ VYSOČINA
  
Šumavská subprovincie
     
Českoleská oblast
        Český les
        Podčeskoleská pahorkatina
        Všerubská vrchovina
     
Šumavská hornatina
        Šumava
        Šumavské podhůří
        Novohradské hory
        Novohradské podhůří
  
Česko-moravská subprovincie
     Středočeská pahorkatina
        Benešovská pahorkatina
        Vlašimská pahorkatina
        Táborská pahorkatina
        Blatenská pahorkatina
     Jihočeské pánve
        Českobudějovická pánev
        Třeboňská pánev
     
Českomoravská vrchovina
        Křemešnická vrchovina
        Křižanovská vrchovina
        Javořická vrchovina
        Jevišovická pahorkatina
     
Brněnská vrchovina
        Boskovická brázda
        Bobravská vrchovina
        Drahanská vrchovina
  Krušnohorská subprovincie
     Krušnohorská hornatina
        Smrčiny
        Krušné hory
        Děčínská vrchovina
     Podkrušnohorská oblast
        Chebská pánev
        Sokolovská pánev
        Mostecká pánev
        Doupovské hory
        České středohoří
     Karlovarská vrchovina
        Slavkovský les
        Tepelská vrchovina
  Česká tabule
     Severočeská tabule
        Ralská pahorkatina
        Jičínská pahorkatina
    
 Středočeská tabule
        Dolnooharská tabule
        Jizerská tabule
       Středolabská tabule
     
Východočeská tabule
        Východolabská tabule
        Orlická tabule
        Svitavská pahorkatina
  Krkonošsko-jesenická subprovincie
     Krkonošská oblast
        Šluknovská pahorkatina
        Lužické hory
        Ještědsko-kozákovský hřbet
        Žitavská pánev
        Frýdlantská pahorkatina
        Jizerské hory
        Krkonoše
        Krkonošské podhůří
     Orlická oblast
        Broumovská vrchovina
        Orlické hory
        Podorlická pahorkatina
        Kladská kotlina
     Jesenická oblast
        Zábřežská vrchovina
        Mohelnická brázda
        Hanušovská vrchovina
        Králický Sněžník
        Rychlebské hory
        Zlatohorská vrchovina
        Hrubý Jeseník
        Nízký Jeseník
     Krkonošsko-jesenické podhůří
        Vidnavská nížina
        Žulovská pahorkatina
  Poberounská subprovincie
     Brdská oblast
        Džbán
        Pražská plošina
        Křivoklátská vrchovina
        Hořovická pahorkatina
        Brdská vrchovina
     Plzeňská pahorkatina
        Rakovnická pahorkatina
        Plaská pahorkatina
        Švihovská vrchovina